سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
درباره محصول- نگارش:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

در صورتیکه شهریه شما پرداخت نشده باشد مجوز ورود به آزمون را ندارید.

                
         1 -دانشجویان گرامی نام کاربری شما شماره دانشجویی ورمز عبور شما شماره ملی می باشد .
         2- در صورت بروز هر مشکل و هر سوالی از طریق واتس آپ با پشتیبان های فنی تماس بگیرید .
             پشتیبان فنی 1:  خانم  مالکی 09133494738 
             پشتیبان فنی 2: آقای خالصی  09361378929
             پشتیبان فنی 3: خانم بیداریان 09131483360